Korporátna identita – trend a filozofia spoločnosti

Ak sa na podnikateľskom bojisku pohybujete už nejaký čas, určite ste sa už niekedy stretli so spojením korporátna identita, resp. s jeho anglickým ekvivalentom corporate/brand identity. Prípadne ste narazili na nejaké synonymum, napríklad firemná identita či firemný štýl, prípadne identita značky. Všetky tieto pojmy zastrešujú jedno a to isté – určitú filozofiu spoločnosti, smer, ktorým sa udáva, trendy, ktorých sa pridŕža, ide o určitý pomyselný manuál fungovania tej-ktorej firmy ako navonok, tak dovnútra.

Má pre vás zmysel Korporátna identita?

Korporátna identita je komplexný a koherentný systém pravidiel a prvkov, na základe ktorých sa spoločnosť vymedzí voči svojej konkurencii, a v očiach zákazníkov (ako terajších, tak aj budúcich) si buduje imidž, renomé a identitu. Ide ale aj o interný systém fungovania spoločnosti, ktorý definuje vnútropodnikové vzťahy medzi pracovníkmi, zamestnaneckú kultúru, spôsob riadenia, odmeňovania, komunikácie a podobne. My sa dnes zameriame na tzv. „vonkajšiu“ korporátnu identitu, teda na spôsob, akým vplýva spoločnosť na svoje okolie. Aký je teda postup pri jej tvorbe, prečo je to výhodné a čoho sa vyvarovať?

Najsilnejším elementom korporátnej identity je jej vizuálny aspekt – predsa len, keď sa povie Coca-Cola, ihneď si predstavíme červené pozadie s bielym nápisom, Audi nám symbolizuje štvorica kruhov a Apple je samozrejme jablko, z ktorého niekto odhryzol. Nejedná sa však iba o logo, prípadne dominantné farby, spadajú sem aj vizitky, webová stránka, inzeráty, interiéry a exteriéry predajní, billboardy, reklamné predmety, obaly, tvar a farba výrobkov a podobne – skrátka celý vizuálny arzenál spoločnosti.

Branding NEOWEB STUDIO

Pri tvorbe korporátnej identity stavajte na základoch svojej spoločnosti, na jej histórii, úmysle, metódach, odkaze. Drevárska firma zrejme nezaujme krikľavoružovými vizitkami, vhodnejšie budú skôr chladnejšie. Zamerajte sa aj na to, kto tvorí váš cieľový segment a zabrnkajte aj na túto strunu – pokiaľ prevažnú mieru vašich zákazníkov tvoria pracujúci ľudia v aktívnom veku, nezvolíte na webe predsa nejaký bláznivý font. Často platí, že v jednoduchosti je krása a týka sa to nielen vizuálnej stránky, ale aj spôsobu, akým s ľuďmi komunikujete. Nezabúdajte teda na zrozumiteľnosť, ak sa rozhodnete tlmočiť nejakú emóciu dbajte na to, aby bola správne pochopená. Neexistuje jeden zaručený postup, pomocou ktorého vytvoriť vašu korporátnu identitu, každá spoločnosť si vyžaduje osobitný prístup.

A prečo sa teda oplatí mať korporátnu identitu? Lebo je zapamätateľná a predáva. Ak si vás ľudia začnú stotožňovať s istým vizuálom, bude pre vás jednoduchšie tlmočiť svoju myšlienku – komunikujete pozitívne vlastnosti svojej spoločnosti oveľa jednoduchšie. Dobre vytvorená korporátna identita sa spozná podľa toho, že zaujme a vyvolá emóciu. Takú emóciu, ktorá zákazníka donúti opäť vstúpiť dverami vašej spoločnosti.

Korporátna identita vašej značky vás sprevádza a reprezentuje pri každej príležitosti. Nechajte si poradiť od kreatívcov a zverejte tvorbu svojej business identity do rúk profesionálov v NEOWEB STUDIO. 


Autor: externý redaktor pre NEOWEB STUDIO,Šimon Briatka

Ak sa Vám článok páčil, vyjadrite nám podporu zdieľaním:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter